kystfiskeri.dk  kystfiskeri.dk


Forsiden
 Valg af fiskestang
 Valg af fiskehjul
 Valg af agn
 Kystfiskeri efter havørred
 Kystfiskeri efter fladfisk
 Kystfiskeri efter torsk
 Kystfiskeri efter hornfisk
 Kystfiskeri med bobleflåd og flue
 Kystfiskeri på Fyn
 Lystfiskeri fra kysten ved Strib Fyr

Fangstrapporter:

 Indtast din fangstrapport her...

 Kun få indtastninger kræves


 Mest fangede fisk:
100%
Havørred
Hornfisk
Makrel
Ising
Sej
Rødspætte
Rengnbueørred


 Bedst fangende vejrlig:
100%
Overskyet
Skyfrit
Regn
V�lg


 Bedst fangende vindretning ift. kysten:
100%
Sidevind
Vindstille
Fralandsvind
Ej angivet
Pålandsvind
V�lg


kystfiskeri.dk - Artikler om kystfiskeri, havfiskeri, småbådsfiskeri og trolling i Danmark


Indtast din fangstrapport her...

Kun få indtastninger kræves


Seneste fangstrapport:

Hornfisk - 0.3 kilo

Sted og dato
Storebælt
d. 16-04-2016

Beretning
Fanget med grej fra Lækkert vejr og gode hornsifk

 Tilføj din fangstrapport her... | Se flere fangstrapporter

Kystfiskeri efter havørred


Havørreden findes ved stort set alle kyststrækninger i Danmark, og er vel en af de mest eftertragtede fangster for kystfiskeren. Havørreden lever sine første år i åerne og trækker herefter ud i havet eller fjordene. Her vokser den sig stor og kommer hurtigt op på mindstemålet som er 40 centimeter.

Forår og efterår er de bedste fiskeperioder når det gælder kystfiskeri efter havørred. I disse perioder er vandets temperatur optimal for havørredens trivsel. Havørreden tives bedst ved temperaturer mellem 8 og 13 grader og det er i dette temperaturinterval havørreden har mest energi og lyst til at indtage føde. I de kolde måneder jager havørreden gerne i dagtimerne på lavt vand selv om temperaturerne ligger under trivselsintervallet og da er havørreden relativt let at få i tale.

Kystfiskeri efter havørred

Fangstmetoderne spænder vidt, hvilket vil sige lige fra flåd med orm over blink og wobler til fiskeri med flue. Du kan læse mere om de forskellige former for agn til kystfiskeri her.

Den mest populære metode til kystfiskeri efter havørreder er spinnefiskeri. Denne metode kan læres af alle og er særdeles effektiv. Fiskegrejet der anvendes er ikke meget anderledes end Læs resten af artiklen her...


Valg af fiskestang


Fiskestangen til kystfiskeri skal lige som ved stænger til alt andet fiskeri være tilpasset formålet med fiskeriet. Generelt kan det siges at fiskestangen til kystfiskeri bør være fra 8 til 10 fod, hvilket svarer til 2,4 - 3 meter lang.

En fiskestang er tilpasset en bestemt agnvægt også kaldet kastevægt, og ved kystfiskeri vil agnvægten og dermed kastevægten ofte ligge mellem 10 og 30 gram. Hvis du ved at du altid vil fiske med 30 gram vil det være bedst hvis du køber en stang der kan klare op til 40-50 gram idet du ellers hele tiden spidsbelaster stangen, som derved hurtigere blive slidt.

En fiskestang på 10 fod vil i de fleste tilfælde kunne kaste agnet længere ud end en fiskestang på 8 fod, så dermed kan det siges at jo længere stang lystfiskeren kan kontrollere og bøvle med at fragte rundt til fiskestederne jo bedre.

Jo længere stangen bliver jo højere vil kastevægten ofte blive, så en lang stang vil ofte have en relativt høj kastevægt.

Fiskestangen er ofte delt på midten eller flere steder. Generelt kan det siges at jo færre dele jo bedre, men her bliver transport-problemet igen aktuelt. En samling vil ofte være en stangs svage punkt og bevirke at aktionen ikke bliver så god.

Hvis du fisker med nylonline, der jo er noget elastisk, bør stangen ikke være for blød (også kaldet helaktion), da det kan gøre det vanskeligt at give et ordentligt tilslag og kroge fis Læs resten af artiklen her...


Med ca. 7000 km. kyststrækning er Danmark vel nok et af de lande i Europa, hvor der er de bedste muligheder for at dyrke kystfiskeri, havfiskeri, trolling og småbådsfiskeri.
Denne side har til formål at hjælpe dit fiskeri lidt på vej så du kan fange endnu mere. Fortæl om dine fangster ved at udfylde en fangstrapport.
Jo flere fangstrapporter du indtaster jo bedre bliver statistikken og jo klogere kan vi blive på disse fantastiske fiskeformer. Indtast din fangstrapport her!


Copyright www.kystfiskeri.dk / om kystfiskeri.dk